• Khoan địa chất - Thiết bị khoan
Công ty Cổ phần dịch vụ khoan và khai thác mỏ - chuyên ngành khoan địa chất, cung cấp các thiết bị khoan, sản phẩm dịch vụ về khoan địa chất, khoan mỏ, địa chất khoáng sản (Drilling & Equipments) - Địa chỉ: Số 6 Ngõ chùa Nền - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. - Tel: 04 3766.9312 - Fax: 04 3766.4037 - Website: http://dmtcvn.com - Email: dmtcvn@gmail.com

Tin tức

Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: -Công nhân phụ trợ khoan thăm dò địa chất. -Công nhân vận hành máy khoan địa chất.

Thống kê

Số lượt truy cập:
Online:

Cơ cấu tổ chức - DMTC

 

Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019

Giai đoạn 2017 - 2019

Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc

Điện thoại: 0988824463

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0904693693

Bà Đào Thị Hiệp - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0978960118

Bà Doãn Thị Hương: Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc- TP Tổ chức-Hành Chính

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669312

o    Điện thoại di động: 0912692531

 o    E-mail: Huongdmtc@gmail.com

 

Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2015 – 2016

Giai đoạn 2015 - 2016

Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0988824463

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0904693693

Bà Đào Thị Hiệp - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0978960118

Bà Doãn Thị Hương: Ủy viên HĐQT - Phó giám đốckiêm TP Tổ chức-Hành Chính

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669312

o    Điện thoại di động: 0912692531

 o    E-mail: Huongdmtc@gmail.com

Ông Phạm Đình Sỹ: Ủy viên HĐQT.

 Điện thoại : 0915678930

Ông Vũ Đức Thụ - Giám đốc

Điện thoại: 0912372097

Ông Nguyễn Duy Cảnh - Phó giám đốc

Giai đoạn 2014 - 2016

 

                                      

1.       Ông Nguyễn Danh Tuyên: Chủ Tịch HĐQT.

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669634; 04.38457360

o    Điện thoại di động: 0983161118

o    E-mail:

                                                

2.Ông Phạm Văn Nhâm: Ủy viên HĐQT - Giám Đốc .

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669632

o    Điện thoại di động:

o    E-mail: Nhampv@dmtcvn.com

 

 

                            

4.Doãn Thị Hương: Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng Lao động tiền lương.

o    Điện thoại cơ quan: 04.37668249

o    Điện thoại di động: 0912692531

o    E-mail: Huongdmtc@gmail.com

 

                                

5.Ông Phạm Đình Sỹ: Ủy viên HĐQT.

o    Điện thoại : 0915678930

o    Điện thoại di động:

o    E-mail:

                              

6.       Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt: Trưởng ban kiểm soát.

o    Điện thoại: 0438438961

o    Điện thoại di động: 0988333276

o    E-mail:

 

                  

8.       Ông Nguyễn Duy Cảnh: Phó GĐ 

 o    Điện thoại cơ quan: 04.37669962

o    Điện thoại di động: 0979032348
o E-mail:
Canhnd@dmtcvn.com

 

                                

9.Ông Nguyễn Mạnh Thường: Ủy viên HĐQT; Chủ tịch Công đoàn; Kế toán trưởng.

o    Điện thoại cơ quan: 04.7668631

o    Điện thoại di động: 0912629029

o    E-mail: Thuongnm@dmtcvn.com

 

                                       

10. Bà Lê Thị Vân: Trưởng phòng Kinh tế Vật tư

 o    Điện thoại: 04.37669961

 o    Điện thoại di động:

o    E-mail: Vanle@dmtcvn.com

 

                               

11. Vũ Đức Thụ: Trưởng phòng Kỹ Thuật - An toàn

 . Điện thoại: 0912372097

 

  . ĐT cơ quan: 0437660048

  . E-mail: thudmtcm@gmail.com

                                 

 12. Ông Phạm Xuân Thành: Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ I kì họp thứ 1

 Quách Kim Khoa, Hoàng Xuân Nông,

 Đào Thị Khoái - Trưởng Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ II kì họp thứ 2

 

Vũ Văn Đông              Phạm Văn Nhâm          Phạm Đình Sỹ          Doãn Thị Hương         Vũ Quý Hiệp                  ... Thủy                   ....

 

 Nhiệm kỳ II kì họp thứ 3

 

 Nguyễn Văn Tất                 Phạm Văn Nhâm             Phạm Đình Sỹ                   Doãn Thị Hương             Nguyễn Mạnh Thường    Đỗ Thị Minh Nguyệt    

 Nhiệm kỳ II kì họp thứ 4

 

 

 Nguyễn D. Tuyên     Phạm Văn Nhâm       Phạm Đình Sỹ         Doãn Thị Hương   Nguyễn M. Thường      Đỗ T. M.Nguyệt

 

 

 Nhiệm kỳ III kì họp thứ 1

 

    

Ng.D. Tuyên               P. V. Nhâm              Ng.M. Thường            D.T. Hương              Ph.Đ. Sỹ

 

 

Đỗ Thị Minh Nguyệt- Trưởng ban kiểm soát

 

 

 

 

 
 

HỖ trỢ

Kỹ Thuật:Send message to Y!M: for support online
097 903 2348
Kinh doanh:Send message to Y!M: for support online
091 296 3004
Văn phòng:Send message to Y!M: for support online
091 238 6870

Quảng Cáo

Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác mỏ

Địa chỉ: Số 6 Ngõ chùa Nền - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: 04 3766.9312 - Fax: 04 3766.4037 - Email: info@dmtcvn.com - Website: www.dmtcvn.com
Bản quyền © 2009 thuộc về DMTCVN.COM - Bảo lưu mọi quyền
Design by D&N Advertising