• Khoan địa chất - Thiết bị khoan
Công ty Cổ phần dịch vụ khoan và khai thác mỏ - chuyên ngành khoan địa chất, cung cấp các thiết bị khoan, sản phẩm dịch vụ về khoan địa chất, khoan mỏ, địa chất khoáng sản (Drilling & Equipments) - Địa chỉ: Số 6 Ngõ chùa Nền - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. - Tel: 04 3766.9312 - Fax: 04 3766.4037 - Website: http://dmtcvn.com - Email: dmtcvn@gmail.com

Tin tức

Hàng nghìn thợ mỏ bỏ nghề 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ'

Thu nhập thấp, công việc vất vả, nguy hiểm luôn rình rập khiến nhiều thợ lò ngành than ở Quảng Ninh phải bỏ nghề

Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Thống kê

Số lượt truy cập:
Online:

Cơ cấu tổ chức - DMTC

 

Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019

Giai đoạn 2017 - 2019

Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc

Điện thoại: 0988824463

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0904693693

Bà Đào Thị Hiệp - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0978960118

Bà Doãn Thị Hương: Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc- TP Tổ chức-Hành Chính

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669312

o    Điện thoại di động: 0912692531

 o    E-mail: Huongdmtc@gmail.com

 

Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2015 – 2016

Giai đoạn 2015 - 2016

Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0988824463

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0904693693

Bà Đào Thị Hiệp - Ủy viên HĐQT

Điện thoại: 0978960118

Bà Doãn Thị Hương: Ủy viên HĐQT - Phó giám đốckiêm TP Tổ chức-Hành Chính

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669312

o    Điện thoại di động: 0912692531

 o    E-mail: Huongdmtc@gmail.com

Ông Phạm Đình Sỹ: Ủy viên HĐQT.

 Điện thoại : 0915678930

Ông Vũ Đức Thụ - Giám đốc

Điện thoại: 0912372097

Ông Nguyễn Duy Cảnh - Phó giám đốc

Giai đoạn 2014 - 2016

 

                                      

1.       Ông Nguyễn Danh Tuyên: Chủ Tịch HĐQT.

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669634; 04.38457360

o    Điện thoại di động: 0983161118

o    E-mail:

                                                

2.Ông Phạm Văn Nhâm: Ủy viên HĐQT - Giám Đốc .

o    Điện thoại cơ quan: 04.37669632

o    Điện thoại di động:

o    E-mail: Nhampv@dmtcvn.com

 

 

                            

4.Doãn Thị Hương: Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng Lao động tiền lương.

o    Điện thoại cơ quan: 04.37668249

o    Điện thoại di động: 0912692531

o    E-mail: Huongdmtc@gmail.com

 

                                

5.Ông Phạm Đình Sỹ: Ủy viên HĐQT.

o    Điện thoại : 0915678930

o    Điện thoại di động:

o    E-mail:

                              

6.       Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt: Trưởng ban kiểm soát.

o    Điện thoại: 0438438961

o    Điện thoại di động: 0988333276

o    E-mail:

 

                  

8.       Ông Nguyễn Duy Cảnh: Phó GĐ 

 o    Điện thoại cơ quan: 04.37669962

o    Điện thoại di động: 0979032348
o E-mail:
Canhnd@dmtcvn.com

 

                                

9.Ông Nguyễn Mạnh Thường: Ủy viên HĐQT; Chủ tịch Công đoàn; Kế toán trưởng.

o    Điện thoại cơ quan: 04.7668631

o    Điện thoại di động: 0912629029

o    E-mail: Thuongnm@dmtcvn.com

 

                                       

10. Bà Lê Thị Vân: Trưởng phòng Kinh tế Vật tư

 o    Điện thoại: 04.37669961

 o    Điện thoại di động:

o    E-mail: Vanle@dmtcvn.com

 

                               

11. Vũ Đức Thụ: Trưởng phòng Kỹ Thuật - An toàn

 . Điện thoại: 0912372097

 

  . ĐT cơ quan: 0437660048

  . E-mail: thudmtcm@gmail.com

                                 

 12. Ông Phạm Xuân Thành: Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ I kì họp thứ 1

 Quách Kim Khoa, Hoàng Xuân Nông,

 Đào Thị Khoái - Trưởng Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ II kì họp thứ 2

 

Vũ Văn Đông              Phạm Văn Nhâm          Phạm Đình Sỹ          Doãn Thị Hương         Vũ Quý Hiệp                  ... Thủy                   ....

 

 Nhiệm kỳ II kì họp thứ 3

 

 Nguyễn Văn Tất                 Phạm Văn Nhâm             Phạm Đình Sỹ                   Doãn Thị Hương             Nguyễn Mạnh Thường    Đỗ Thị Minh Nguyệt    

 Nhiệm kỳ II kì họp thứ 4

 

 

 Nguyễn D. Tuyên     Phạm Văn Nhâm       Phạm Đình Sỹ         Doãn Thị Hương   Nguyễn M. Thường      Đỗ T. M.Nguyệt

 

 

 Nhiệm kỳ III kì họp thứ 1

 

    

Ng.D. Tuyên               P. V. Nhâm              Ng.M. Thường            D.T. Hương              Ph.Đ. Sỹ

 

 

Đỗ Thị Minh Nguyệt- Trưởng ban kiểm soát

 

 

 

 

 
 

HỖ trỢ

Kỹ Thuật:Send message to Y!M: for support online
097 903 2348
Kinh doanh:Send message to Y!M: for support online
091 296 3004
Văn phòng:Send message to Y!M: for support online
091 238 6870

Quảng Cáo

Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác mỏ

Địa chỉ: Số 6 Ngõ chùa Nền - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: 04 3766.9312 - Fax: 04 3766.4037 - Email: info@dmtcvn.com - Website: www.dmtcvn.com
Bản quyền © 2009 thuộc về DMTCVN.COM - Bảo lưu mọi quyền
Design by D&N Advertising